OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Obsługa kadrowo płacowa obejmuje:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  • sporządzanie pasków wynagrodzeń,
  • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4, PIT 11 ],
  • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
  • przygotowywanie deklaracji PFRON,
  • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
  • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
  • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.