Usługi Biurowe

Wykonujemy również inne czynności biurowe, zgodnie z potrzebami klienta, np:

  • Wystawienie noty korygującej
  • Sporządzenie faktury korygującej
  • Sporządzenie faktury wewnętrznej
  • Przeliczenie dokumentu zagranicznego i wydruk przeliczenia
  • Pismo do komornika – odpowiedź na pismo od komornika
  • Pismo do Urzędu Miasta w sprawach pracowniczych
  • Pismo do ZUS, US np.o przywrócenie chorobowego; przeksięgowanie wpłat