Usługi Dodatkowe

Świadczymy także usługi w następujących zakresach:

  • sprawozdawczość statystyczna
  • biznesplany - przygotowanie, weryfikacja
  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
  • pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych