USŁUGI KSIĘGOWE DLA BIZNESU

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe juz od etapu rejestracji działalności. Załatwiamy formalności rejestracyjne. Pomagamy przy wyborze formy opodatkowania. Świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
 • przygotowywanie planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • konsultacje księgowe i podatkowe,
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań.


 • Prowadzenie Księgi Przychodów I Rozchodów

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • roczne rozliczanie działalności.


 • Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-4, VAT-7,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • roczne rozliczanie działalności.


 • Usługi doradcze z zakresu księgowości biznesowej obejmują tradycyjną księgowość w tym miesięczne i roczne raporty finansowe, księgi przychodów i rozchodów, ogólne księgi, podatki, pośrednictwo z bankiem, doradztwo, itp.