Zeznania Roczne

SPORZĄDZAMY I NA ŻYCZENIE KLIENTA WYSYŁAMY ELEKTRONICZNIE ZEZNANIA ROCZNE

  • PIT-16 karta podatkowa
  • PIT-28 ryczałt ewidencjonowany
  • PIT-36, PIT-36L osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • PIT-37 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej